Caspian Crystal şirkətinin Maliyyə Şöbəsinin fəaliyyətinə maliyyə məsələləri və şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı olan sənədlərin tədqiqatı və nəzarəti daxildir.

Maliyyə Şöbəsinin vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:

 

 

 • Aktual, obyektiv və müqayisəli informasiyanı təmin etmək məqsədilə maliyyə durumu, iqtisadi nəticələr və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının tərtibi
 • Bütün maliyyə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
 • Bank hesabının aparılması və müvafiq hesabatın tərtibi
 • Hesabların ödənilməsi
 • Xərclərə nəzarət və vasitələrə qənaət
 • Maliyyə riskləri və vergilərin idarəsi
 • Potensial vergili və vergisiz gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi, gəlirlərin artması üzrə tədbirlərin görülməsi, bunların yerinə yetrilməsində nəzarətin həyata keçrilməsi
 • Mühasibat uçotu və şirkət üzrə prosedurların standartlarının təyin edilməsi, müqavilələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət
 • Gəlir və xərclər haqqında illik balans hesabatının tərtibi və bu işdə ciddi nəzarətin tətbiq edilməsi
 • Yekun hesabatın hazırlanması
 • Büdcə və dəyişikliklər üzrə layihələrin hazırlanması